Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorSvrčinová, Nikola
dc.contributor.refereeMarek Patrice, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-22
dc.date.accessioned2021-12-17T11:41:50Z-
dc.date.available2020-10-1
dc.date.available2021-12-17T11:41:50Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-5-25
dc.identifier86606
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46425-
dc.description.abstractCílem předložené práce je analýza vztahů mezi diferenčními rovnicemi a úvěrovým splácením. Konkrétně se nejdříve zabýváme odvozením rovnic pro splácení úvěrů a umořovacím plánem. Dále zkoumáme závislosti na jednotlivých parametrech a rozšiřujeme splácení úvěru o poplatky. Nakonec vytváříme kalkulačku pro výpočet výše splátek, roční procentní sazby nákladů a umořovacího plánu.cs
dc.format28 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectdiferenční rovnicecs
dc.subjectúvěrcs
dc.subjecthypotékacs
dc.subjectzávislosti na parametrechcs
dc.subjectkalkulačkacs
dc.titleDiferenční rovnice v matematické ekonomiics
dc.title.alternativeDifference equations in mathematical economicsen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programMatematika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe goal of this thesis is to analyze relationships among difference equations and loan repayment. Specifically, we first consider the derivation of equations for loan repayment and the amortization plan. Next, we examine the dependencies on the various parameters and we extend loan repayment to include fees. Finally, we develop a calculator to compute amount of the repayments, the annual percentage rate and the amortization plan.en
dc.subject.translateddifference equationsen
dc.subject.translatedloanen
dc.subject.translatedmortgageen
dc.subject.translateddependencies on parametersen
dc.subject.translatedcalculatoren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Svrcinova.pdfPlný text práce749,83 kBAdobe PDFView/Open
PV_Svrcinova.pdfPosudek vedoucího práce305,61 kBAdobe PDFView/Open
PO_Svrcinova.pdfPosudek oponenta práce237,39 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Svrcinova.pdfPrůběh obhajoby práce199,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46425

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.