Title: Ozbrojené bezpečnostní sbory České Republiky a jejich trestná činnost.
Other Titles: Armed Security Corps of the Czech Republic and their criminal activity.
Authors: Tibitanzl, Martin
Advisor: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46440
Keywords: ozbrojené;bezpečnostní;sbory
Keywords in different language: armed;security;forces
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o ozbrojených bezpečnostních sborech České republiky a jejich trestné činnosti. Popisuje zde, kdo všechno je členem ozbrojených složek České republiky a jaké jsou orgány činné v trestném řízení. Zvláště se pak zabývám Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Jaké je její složení a pravomoci a také na státní zastupitelství a polní státní zastupitelství. V další části rozebírám trestnou činnost bezpečnostních sborů, kterou dokládám pro přehlednost tabulkami a dále se zaměřuji na vybrané trestné činy páchané bezpečnostními sbory České republiky a následně jejich trestání.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the armed security forces of the Czech republic and their criminal activities. It describes here who everything is one of the armed forces of the Czech republic and what are the bodies active in criminal proceedings. I deal especially with the General Inspectorate of Security Forces. What is its composition and powers and also to the prosecutor's office and field prosecutor's office. In the next part, I analyze the criminal activity of the security forces, which I document for the sake of clarity of the tables, and I also focus on selected crimes committed by the security forces of the Czech republic and their subsequent punishment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Ozbrojene bezpecnostni sbory Ceske Republiky a jejich trestna cinnost. Martin Tibitanzl.pdfPlný text práce986,55 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Tibitanzl.pdfPosudek vedoucího práce904,47 kBAdobe PDFView/Open
posudek_oponent_Tibitanzl.pdfPosudek oponenta práce91,31 kBAdobe PDFView/Open
pru. obhajoby Tibitanzl.pdfPrůběh obhajoby práce273,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.