Title: Nachhaltige Automobilindustrie in Tschechien und Deutschland: Herausforderungen und Chancen für Elektromobilität
Other Titles: Sustainable Automotive Industry in Czechia and Germany: Challenges and Opportunities for Electromobility
Authors: Hosnedlová, Sandra
Advisor: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Blahak Boris, Dr. Phil. M.A.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46481
Keywords: elektromobilita;elektroauta;životní prostředí;klimatická politika;automobilový trh;automobilky
Keywords in different language: electromobility;electric vehicles;environment;climate policy;automotive market;automobile manufacturers
Abstract: Předmětem této práce je identifikovat šance a výzvy elektromobility v České republice a v Německu. Cílí tak na analýzu předností a slabin elektromobility, stejně tak se snaží identifikovat její potenciál z pohledu zákazníka. Teoretická část pojednává o vlivu elektromobility na životní prostředí, evropské environmentální politice, historii elektrických vozidel, zavádění marketingových strategií a aktuálním technologickém vývoji v tomto odvětví. Nabízí také bližší pohled na situaci na trhu, infrastrukturu, dotace a různé mýty, které elektrická vozidla obklopují. Praktická část je zaměřena především na analýzu trhu a srovnání vybraných značek německých a českých výrobců v závislosti na statistikách prodejů, jízdních vlastnostech a pořizovací ceně vozidel. Závěry práce jsou rovněž doplněny o komentář expertů.
Abstract in different language: The thesis seeks to identify the chances and challenges for electromobility in the Czech Republic and Germany. The aim of this thesis is therefore to analyze its strengths and weaknesses as well as, from the customer's standpoint, to identify its potential. The theoretical part deals with the impact of electric mobility on the environment, with European environmental policy, origins of electric vehicles, implementation of marketing strategies and latest technological developments in the field. Furthermore, it provides a closer look at the market situation, infrastructure, subsidies and a number of myths surrounding electric vehicles. The practical part is primarily focused on the market analysis and on the comparison of selected German and Czech car brands based upon car sales statistics, vehicle performance and vehicle purchase price. Complementary to the findings of the thesis are the final comments made by experts in the field.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_ pra_ce_Sandra Hosnelova_.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponeneta Hosnedlova.pdfPosudek oponenta práce823,45 kBAdobe PDFView/Open
DP_Hosnedlova_vedouci-2.docxPosudek vedoucího práce18,17 kBMicrosoft Word XMLView/Open
CCF_000166.pdfPrůběh obhajoby práce385,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.