Title: Literarische und kulturgeschichtliche Exkursionen nach Bayern. Edukative Projekte für Schulen und Reisebüros
Other Titles: Literary and cultural-historical excursions to Bavaria. Educational projects for schools and tour operators
Authors: Toman, Jiří
Advisor: Kučera Petr, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Baumann Winfried, Doc. Dr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46487
Keywords: bavorsko;německo;česká republika;cestovní ruch;zájezdy;historické památky;kulturní památky;přírodní památky;školní zájezdy;cestovní kancelář;cestování
Keywords in different language: bavaria;germany;czech republic;tourism;trips;historical monuments;cultural monuments;natural monuments;school trips;tour operator;travelling
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá nabídkou zájezdů do Bavorska, které jsou nabízeny různým českým skupinám. V práci je popsáno několik známých a méně známých bavorských památek a nabídnuty různé typy zájezdů s rozdílnou tematikou.
Abstract in different language: This master thesis discusses the offer of the trips to Bavaria which are offered to different Czech groups. There is a description of the well known and lesser-known Bavarian monuments and also the offer of various trips with different themes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Toman-final.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_DP Toman opon.docxPosudek oponenta práce16,9 kBMicrosoft Word XMLView/Open
DP Toman posudek vedouciho.docxPosudek vedoucího práce15,97 kBMicrosoft Word XMLView/Open
CCF_000199.pdfPrůběh obhajoby práce354,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.