Název: Právní a správní aspekty protektorátu Čechy a Morava
Další názvy: Legal and administrative aspects of the Protectorate of Bohemia and Moravia
Autoři: Procházka, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4665
Klíčová slova: mnichovský diktát;okupace;protektorát;politická reprezentace;protektorátní správa;prezident;vláda;autonomní orgány;říšské orgány;obyvatelstvo;exilová vláda;právní kontinuita
Klíčová slova v dalším jazyce: munich agreement;occupation;protectorate;political representatives;protectorate administration;president;government;autonomous authorities;reich authorities;population;government-in-exile;legal continuity
Abstrakt: V práci je zhodnocen vývoj právního systému a působnost správních orgánů v období okupace Československa v letech 1939 až 1945. Tato práce se zaměřuje zejména na protektorátní správu, postavení ústředních orgánů, orgánů moci výkonné a právní postavení obyvatelstva v závislosti na působnost orgánů dvojího druhu, a to orgánů říšských a autonomních. V závěru je práce zaměřena na problematiku kontinuity právního systému s důrazem na legitimitu zákonodárné iniciativy exilové vlády.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis reviews development of the legal system and the application of administrative authorities during German occupation of Czechoslovakia from 1939 to 1945. The dissertation focuses especially on the protectorate administration, character of the supervisory and executive power authorities, and citizens´ legal status influenced by double acting administrative apparatus, the Reich and autonomous authorities. The conclusion is dedicated to the issue of legal system continuity emphasising the legitimacy of government-in-exile and its initiation of bills.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prochazka_Pavel_BcP_ZCU_FPR_2012.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Prochazka P..pdfPosudek vedoucího práce65,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Prochazka P..pdfPosudek oponenta práce33,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Prochazka P..pdfPrůběh obhajoby práce42,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4665

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.