Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValentová, Vendulka
dc.contributor.authorHrubý, Jakub
dc.contributor.refereeAdamová, Karolina
dc.date.accepted2012-05-11
dc.date.accessioned2013-06-19T07:01:46Z
dc.date.available2011-01-14cs
dc.date.available2013-06-19T07:01:46Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-19
dc.identifier43274
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4666
dc.description.abstractPráce se zabývá v širším pohledu evropským vývojem po I. světové válce, který vedl k podepsání Mnichovské dohody a jejím pozdějším následkům. Zaměřuje se také na vývoj v Německu, Československu a jejich vzájemné vztahy, na oblast jejich vnitřní i vnější politiky a v neposlední řadě i na úlohu ostatních evropských mocností, jejichž postoje vedly k uzavření Mnichovské dohody v roce 1938.cs
dc.format68 s. (132 352 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43274-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmnichovská dohodacs
dc.subjectNěmeckocs
dc.subjectČeskoslovenskocs
dc.subjectAdolf Hitlercs
dc.subjectEdvard Benešcs
dc.subjectProtektorát Čechy a Moravacs
dc.subjectSpolečenství národůcs
dc.subjectVersailleská konferencecs
dc.subjectmezinárodní smlouvycs
dc.subjectSdPcs
dc.subjectrok 1938cs
dc.subjectevropské mocnostics
dc.titleMnichovská dohoda - historickoprávní vyvoj a důsledkycs
dc.title.alternativeMunich agreement - historical and legal development and consequencesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with a broader wiev of European development after World War I, which led to the signing of Munich agreement and its subsequent consequences. It also focuses on development in Germany and in Czechoslovakia a and their mutual relations, and to their area of internal and external politics and last but no least the role of other Euroepean powers, their attitudes led to the Munich agreement.en
dc.subject.translatedmunich agreementen
dc.subject.translatedGermanyen
dc.subject.translatedCzechoslovakiaen
dc.subject.translatedAdolf Hitleren
dc.subject.translatedEdvard Benešen
dc.subject.translatedProtectorate Czech and Moraviaen
dc.subject.translatedLeague of nationsen
dc.subject.translatedVersailles conferenceen
dc.subject.translatedinternational contractsen
dc.subject.translatedSdPen
dc.subject.translatedyear 1938en
dc.subject.translatedeuropean powersen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Mnichovska dohoda - KPD.pdfPlný text práce907,58 kBAdobe PDFView/Open
BP - Hruby J..pdfPosudek vedoucího práce52,85 kBAdobe PDFView/Open
OP - Hruby J..pdfPosudek oponenta práce34,25 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Hruby J..pdfPrůběh obhajoby práce45,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.