Title: Etika advokáta - vztah advokáta a klienta
Other Titles: Ethics of an advocate - the relationship between advocate and a client
Authors: Churcev, Vladimír
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Balík, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4669
Keywords: advokacie;advokáti;kárné řízení;mlčenlivost
Keywords in different language: legal profession;advocates;disciplinary proceedings;secrecy
Abstract: Práce se zabývá právy a povinnostmi advokáta ve vztahu ke klientovi, stejně tak historickým vývojem advokacie od antického Říma i v českých zemích. Ve svých úvodních kapitolách vysvětluje základní pojmy související s advokacií a následně se věnuje povinnostem vůči klientovi s podrobnějším zaměřením na povinnost mlčenlivosti. Krátce se také věnuje kárnému řízení jako prostředku na ochranu před nečinností či nedůsledností advokáta při výkonu svého povolání.
Abstract in different language: The thesis deals with rights and duties of solicitors in a relationship with a client as well as the historical development of legal profession since ancient Rome and in Czech Lands too. The beginning of the thesis also generally explains the term legal profession and it's basic concepts. After that it deals with specific duties towards a client and explains the confidentiality obligation in great detail. The thesis also mentions the disciplinary proceedings as a way of protecting clients from inconsistent performance of the legal profession.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace !!!.pdfPlný text práce695,54 kBAdobe PDFView/Open
BP - Churcev.pdfPosudek vedoucího práce88,24 kBAdobe PDFView/Open
OP - Churcev.pdfPosudek oponenta práce35,69 kBAdobe PDFView/Open
Pr- Churcev L..pdfPrůběh obhajoby práce43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.