Title: Župní zákon z r.1920 a organizační zákon z r.1927 - dualistický rozbor
Other Titles: County act of 1920 and organization act of 1927 - dualistic analysis
Authors: Hamerlík, Jan
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4673
Keywords: župní zákon;organizační zákon;reforma;župy;župní úřady;okresní úřady;zemský úřady;veřejná správa;státní správa;zemské zřízení
Keywords in different language: county law;organizational law;reform;county;county offices;district offices;provincial offices;public administration;state administration;establishment of earth
Abstract: V mé bakalářské práci popisuji a rozebírám župní zákon z roku 1920 a zákon z roku 1927, kterými se měla reformovat veřejná správa na území Československé republiky. Hlavní cíl těchto reforem bylo sjednocení správního systému. Zaměřuji se na důvody vzniku těchto zákonů, jakým způsobem byly připravovány, projednávány, schvalovány, přes jejich realizaci, správní rozdělení až po jejich vzájemné porovnání, rozdíly, výhody a nevýhody.
Abstract in different language: In my thesis I describe and anlyze the county law of 1920 and the organizational law of 1927 which was to reform the public administration in the territory of the Czechoslovak Republic. Main goal of these reforms was the unification of the administrative systém. Focus on reasons of these laws, how they were prepared, discussed, agreed, through their implementation, administrative divisions, to their mutual comparison, differences, advantages and disadvantages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hamerlik BP 2012.pdfPlný text práce680,71 kBAdobe PDFView/Open
BP - Hamerlik.pdfPosudek vedoucího práce49,71 kBAdobe PDFView/Open
OP - Hamerlik.pdfPosudek oponenta práce37,43 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Hamerlik.pdfPrůběh obhajoby práce44,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4673

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.