Title: Aktivní systémy podvozků vozidel
Other Titles: Active systems in vehicle chassis.
Authors: Slípka, František
Advisor: Čermák, Roman
Referee: Spal, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4674
Keywords: multibody dynamika;podvozky automobilů;aktivní systémy;MKP analýza;modální analýza;tlumiče;simulace;experiment
Keywords in different language: multibody dynamics;vehicle chassis;active systems;FEM analysis;modal analysis;dampers;simulation;experiment
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou aktivních systémů podvozků osobních automobilů a jejich simulací pomocí Multibody dynamiky. Součástí práce je návrh zkušebního zařízení pro testování tlumičů a návrh několika experimentů.
Abstract in different language: This thesis deals with problematic of active systems of vehicle chassis and their simulation with Multibody dynamics. Thesis includes the proposal of experimental device for dampers testing and a few of experiments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
F.Slipka - Diplomova prace.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Slipka.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Slipka.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Slipka.pdfPrůběh obhajoby práce1,27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.