Název: Aktivní systémy podvozků vozidel
Další názvy: Active systems in vehicle chassis.
Autoři: Slípka, František
Vedoucí práce/školitel: Čermák, Roman
Oponent: Spal, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4674
Klíčová slova: multibody dynamika;podvozky automobilů;aktivní systémy;MKP analýza;modální analýza;tlumiče;simulace;experiment
Klíčová slova v dalším jazyce: multibody dynamics;vehicle chassis;active systems;FEM analysis;modal analysis;dampers;simulation;experiment
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou aktivních systémů podvozků osobních automobilů a jejich simulací pomocí Multibody dynamiky. Součástí práce je návrh zkušebního zařízení pro testování tlumičů a návrh několika experimentů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with problematic of active systems of vehicle chassis and their simulation with Multibody dynamics. Thesis includes the proposal of experimental device for dampers testing and a few of experiments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
F.Slipka - Diplomova prace.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Slipka.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Slipka.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Slipka.pdfPrůběh obhajoby práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4674

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.