Title: Návrh konstrukce pevné otvíratelné střechy pro výsypný vůz na obilí řady Tagnpps 98 m3
Other Titles: The project of design compact opening-roof for wagon series Tagnpps 98 m3
Authors: Hrbek, Petr
Advisor: Heller, Petr
Referee: Cejnar, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4675
Keywords: nákladní automobil;obiloviny;střešní systémy;železnice;konstrukční návrh;materiály;MKP;profily;Legios;Tagnpps
Keywords in different language: truck;cereal;grain;roof system;railway;design;materials;MKP;aluminium;Legios;Tagnpps
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh pevné otvíratelné střechy pro výsypný vůz na obilí. V textu je popsaná stručná historie zadavatelského podniku. Práce dále obsahuje rešerši o vývoji vozů pro přepravu obilovin. Dále jsou popsány systémy pro uzavírání násypných prostor. Ve specifikaci požadavků jsou stanoveny hlavní parametry systému. Nejpodstatnější částí je samotný návrh střešního systému. Uvedeny jsou tři varianty s vyjmenováním jejich přínosů. U poslední varianty je provedena MKP analýza a silový rozbor mechanismu.
Abstract in different language: Content of the graduation thesis is a mechanical engineering design of compact opening-roof for wagon series Tagnpps 98 m3. Diploma sheet describe a history of Legios a.s. Research of evolution grain wagons come after. Next main systems for opening/closing roof are listed. The most important part is a design of new compact opening-roof. Three variatns are proposted. The last variant is carried out FEM analysis and power analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrbek_Petr.pdfPlný text práce5,38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Hrbek.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Hrbek.pdfPosudek oponenta práce751,78 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Hrbek.pdfPrůběh obhajoby práce1,26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.