Název: Návrh konstrukce pevné otvíratelné střechy pro výsypný vůz na obilí řady Tagnpps 98 m3
Další názvy: The project of design compact opening-roof for wagon series Tagnpps 98 m3
Autoři: Hrbek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Heller, Petr
Oponent: Cejnar, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4675
Klíčová slova: nákladní automobil;obiloviny;střešní systémy;železnice;konstrukční návrh;materiály;MKP;profily;Legios;Tagnpps
Klíčová slova v dalším jazyce: truck;cereal;grain;roof system;railway;design;materials;MKP;aluminium;Legios;Tagnpps
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje návrh pevné otvíratelné střechy pro výsypný vůz na obilí. V textu je popsaná stručná historie zadavatelského podniku. Práce dále obsahuje rešerši o vývoji vozů pro přepravu obilovin. Dále jsou popsány systémy pro uzavírání násypných prostor. Ve specifikaci požadavků jsou stanoveny hlavní parametry systému. Nejpodstatnější částí je samotný návrh střešního systému. Uvedeny jsou tři varianty s vyjmenováním jejich přínosů. U poslední varianty je provedena MKP analýza a silový rozbor mechanismu.
Abstrakt v dalším jazyce: Content of the graduation thesis is a mechanical engineering design of compact opening-roof for wagon series Tagnpps 98 m3. Diploma sheet describe a history of Legios a.s. Research of evolution grain wagons come after. Next main systems for opening/closing roof are listed. The most important part is a design of new compact opening-roof. Three variatns are proposted. The last variant is carried out FEM analysis and power analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hrbek_Petr.pdfPlný text práce5,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Hrbek.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Hrbek.pdfPosudek oponenta práce751,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Hrbek.pdfPrůběh obhajoby práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4675

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.