Title: Nakladač hliníkových lamel
Other Titles: Aluminium slat loader
Authors: Vožeh, Jaroslav
Advisor: Lašová, Václava
Referee: Klaban, Daniel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4676
Keywords: jedoúčelové stroje;manipulace s materiálem;pneumatická zařízení
Keywords in different language: single purpose machines;material manipulation;pneumatic devices
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh a výpočet konstrukčních uzlů jednoúčelového zařízení pro nakládání hliníkových lamel. Konstrukce je zaměřena na celkové zjednodušení stávajícího zařízení, optimalizuje manipulační časy s lamelami a zabývá se též zcela novým pneumatickým způsobem přísuvu lamel do manipulátoru.
Abstract in different language: Dissertation includes design and calculation of the structural assemblies of single purpose device, which will be used for manipulation with aluminium slats. New design is focused on simplification of present device and opmizises slat manipulation times. Main goal is to design new pneumatic method of slat movement into manipulator.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace kompletni.pdfPlný text práce4,1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Vozeh.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Vozeh.pdfPosudek oponenta práce916,64 kBAdobe PDFView/Open
Vozeh.pdfPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.