Název: Nakladač hliníkových lamel
Další názvy: Aluminium slat loader
Autoři: Vožeh, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Lašová, Václava
Oponent: Klaban, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4676
Klíčová slova: jedoúčelové stroje;manipulace s materiálem;pneumatická zařízení
Klíčová slova v dalším jazyce: single purpose machines;material manipulation;pneumatic devices
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje návrh a výpočet konstrukčních uzlů jednoúčelového zařízení pro nakládání hliníkových lamel. Konstrukce je zaměřena na celkové zjednodušení stávajícího zařízení, optimalizuje manipulační časy s lamelami a zabývá se též zcela novým pneumatickým způsobem přísuvu lamel do manipulátoru.
Abstrakt v dalším jazyce: Dissertation includes design and calculation of the structural assemblies of single purpose device, which will be used for manipulation with aluminium slats. New design is focused on simplification of present device and opmizises slat manipulation times. Main goal is to design new pneumatic method of slat movement into manipulator.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace kompletni.pdfPlný text práce4,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Vozeh.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Vozeh.pdfPosudek oponenta práce916,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vozeh.pdfPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4676

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.