Title: Konstrukční návrh a výpočet frézovacího a vrtacího zařízení IFVW 205
Other Titles: The engineering design and calculation of the milling and boring equipment IFVW 205
Authors: Rojík, Jan
Advisor: Krátký, Jaroslav
Referee: Liška, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4679
Keywords: frézovací zařízení;frézovací hlava;převodové mechanismy;kuželové soukolí;zatěžovací stavy;hlavní pohon;Hirthovy kroužky;upínání nástroje;přívody médií;MKP analýza;ekonomický rozbor
Keywords in different language: milling equipment;milling head;gear mechanisms;bevel gear;load cases;main drive;Hirth couplings;clamping tools;fluid distribution;FEM analysis;economic analysis
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh a výpočet frézovacího zařízení IFVW 205, včetně systematické specifikace požadavků. V této práci byly provedeny varianty koncepčních návrhů a výběr optimálního řešení, zjištění klíčových vlastností konstrukčního návrhu s potřebnými technickými výpočty a vypracování výkresové dokumentace.
Abstract in different language: The thesis includes engineering design and calculation of the milling and boring equipment IFVW 205, including systematic specification of requirements. In this thesis were performed conceptual design variants and selection of the optimal solutions, identify the key design characteristics with the necessary technical calculations and technical drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Rojik IFVW205.pdfPlný text práce21,28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Rojik.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Rojik.pdfPosudek oponenta práce774,08 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Rojik.pdfPrůběh obhajoby práce1,21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.