Název: Konstrukční návrh a výpočet frézovacího a vrtacího zařízení IFVW 205
Další názvy: The engineering design and calculation of the milling and boring equipment IFVW 205
Autoři: Rojík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Krátký, Jaroslav
Oponent: Liška, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4679
Klíčová slova: frézovací zařízení;frézovací hlava;převodové mechanismy;kuželové soukolí;zatěžovací stavy;hlavní pohon;Hirthovy kroužky;upínání nástroje;přívody médií;MKP analýza;ekonomický rozbor
Klíčová slova v dalším jazyce: milling equipment;milling head;gear mechanisms;bevel gear;load cases;main drive;Hirth couplings;clamping tools;fluid distribution;FEM analysis;economic analysis
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh a výpočet frézovacího zařízení IFVW 205, včetně systematické specifikace požadavků. V této práci byly provedeny varianty koncepčních návrhů a výběr optimálního řešení, zjištění klíčových vlastností konstrukčního návrhu s potřebnými technickými výpočty a vypracování výkresové dokumentace.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis includes engineering design and calculation of the milling and boring equipment IFVW 205, including systematic specification of requirements. In this thesis were performed conceptual design variants and selection of the optimal solutions, identify the key design characteristics with the necessary technical calculations and technical drawings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Rojik IFVW205.pdfPlný text práce21,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Rojik.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Rojik.pdfPosudek oponenta práce774,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Rojik.pdfPrůběh obhajoby práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4679

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.