Title: Konstrukční návrh a výpočet frézovacího a vrtacího zařízení IFVW256
Other Titles: Structural design and calculation of milling and drilling device IFVW256
Authors: Šabata, Jan
Advisor: Hudec, Zdeněk
Referee: Kubíček, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4680
Keywords: frézovací zařízení;polohování příslušenství;mechanismy natáčení;MKP model;CAD dokumentace
Keywords in different language: milling device;accessories positioning;mechanisms of shooting;FEM model;CAD documentation
Abstract: Diplomová práce obsahuje vypracování konstrukčního návrhu a výpočtu frézovacího zařízení IFVW 256. V práci je zahrnuta specifikace požadavků a varianty koncepčních návrhů s výběrem optimálního řešení, které je podloženo potřebnými technickými výpočty a výkresovou dokumentací.
Abstract in different language: The diploma thesis contains construction design and calculation of the milling and drilling device IFVW256. Thesis also includes specifications of requirements and drafts of variants with optimal solution choise which has support from technical calculations and drawing documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jan Sabata _ portal upload.pdfPlný text práce8,33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Sabata.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Sabata.pdfPosudek oponenta práce953,77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Sabata.pdfPrůběh obhajoby práce1,21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4680

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.