Název: Konstrukční návrh a výpočet frézovacího a vrtacího zařízení IFVW256
Další názvy: Structural design and calculation of milling and drilling device IFVW256
Autoři: Šabata, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hudec, Zdeněk
Oponent: Kubíček, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4680
Klíčová slova: frézovací zařízení;polohování příslušenství;mechanismy natáčení;MKP model;CAD dokumentace
Klíčová slova v dalším jazyce: milling device;accessories positioning;mechanisms of shooting;FEM model;CAD documentation
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje vypracování konstrukčního návrhu a výpočtu frézovacího zařízení IFVW 256. V práci je zahrnuta specifikace požadavků a varianty koncepčních návrhů s výběrem optimálního řešení, které je podloženo potřebnými technickými výpočty a výkresovou dokumentací.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis contains construction design and calculation of the milling and drilling device IFVW256. Thesis also includes specifications of requirements and drafts of variants with optimal solution choise which has support from technical calculations and drawing documentation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Jan Sabata _ portal upload.pdfPlný text práce8,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Sabata.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Sabata.pdfPosudek oponenta práce953,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Sabata.pdfPrůběh obhajoby práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4680

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.