Title: Návrh univerzální válcovací stolice Duo/Kvarto pro válcování nízkolegovaných a střednělegovaných vysokopevnostních ocelí.
Other Titles: Engineering design of the universal rolling mill Duo/Quarto for rolling of the low-alloy and medium-alloy high-strength steels.
Authors: Vikuk, Jan
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Hejduk, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4681
Keywords: Válcovací stolice;duo;kvarto;stavění;vyvažování;pracovní válec;opěrný válec.
Keywords in different language: Rolling mill;duo;quarto;positioning;balancing;work roller;supporting roller.
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh univerzální válcovací stolice duo/kvarto pro válcování vysokopevnostních ocelí. Návrh a popis jednotlivých konstrukčních celků válcovací stolice a kontrolu některých částí pomocí MKP analýzi.
Abstract in different language: The diploma work contains the enginnering design of the universal rolling mill duo/quarto for rolling of the high-strenght steals and desing of the individual parts of the rolling mill and their description. Some parts of the mill are controlled by FEM method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_VIKUK.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Vikuk.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Vikuk.pdfPosudek oponenta práce709,16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Vikuk.pdfPrůběh obhajoby práce1,2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.