Název: Návrh univerzální válcovací stolice Duo/Kvarto pro válcování nízkolegovaných a střednělegovaných vysokopevnostních ocelí.
Další názvy: Engineering design of the universal rolling mill Duo/Quarto for rolling of the low-alloy and medium-alloy high-strength steels.
Autoři: Vikuk, Jan
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Hejduk, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4681
Klíčová slova: Válcovací stolice;duo;kvarto;stavění;vyvažování;pracovní válec;opěrný válec.
Klíčová slova v dalším jazyce: Rolling mill;duo;quarto;positioning;balancing;work roller;supporting roller.
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh univerzální válcovací stolice duo/kvarto pro válcování vysokopevnostních ocelí. Návrh a popis jednotlivých konstrukčních celků válcovací stolice a kontrolu některých částí pomocí MKP analýzi.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work contains the enginnering design of the universal rolling mill duo/quarto for rolling of the high-strenght steals and desing of the individual parts of the rolling mill and their description. Some parts of the mill are controlled by FEM method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA_PRACE_VIKUK.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Vikuk.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Vikuk.pdfPosudek oponenta práce709,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Vikuk.pdfPrůběh obhajoby práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4681

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.