Název: Hybridní pohon regionálního vozidla
Další názvy: The hybrid drive regional vehicle
Autoři: Staněk, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Heller, Petr
Oponent: Kopal, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4684
Klíčová slova: elektro-mechanický přenos;větvený přenos;mechanická převodovka;Regionální jednotka;hybridní pohon
Klíčová slova v dalším jazyce: electromechanically transmision;branched transmision;mechanical transmission;hybrid vehicle
Abstrakt: Cílem diplomové práce je navrhnout pohon Regionální jednotky s použitím moderních typů elektrických strojů. Přenos výkonu je větvený, elektro-mechanický. Tento pohon je zastavěn do podvozku s vnitřním rámem. Práce obsahuje výpočty mechanické převodovky.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis aim is to design drive of regional trian with modern type of elektric machines. The transmission power is electromechanically branched. The drive is installed into chassis with internal frame. Thesis includes calculations of mechanical transmision.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Stanek 2012 Hybridni pohon Regionalniho vozidlan.pdfPlný text práce7,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Stanek.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Stanek.pdfPosudek oponenta práce773,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanek.pdfPrůběh obhajoby práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4684

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.