Title: Hybridní pohon regionálního vozidla
Other Titles: The hybrid drive regional vehicle
Authors: Staněk, Jiří
Advisor: Heller, Petr
Referee: Kopal, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4684
Keywords: elektro-mechanický přenos;větvený přenos;mechanická převodovka;Regionální jednotka;hybridní pohon
Keywords in different language: electromechanically transmision;branched transmision;mechanical transmission;hybrid vehicle
Abstract: Cílem diplomové práce je navrhnout pohon Regionální jednotky s použitím moderních typů elektrických strojů. Přenos výkonu je větvený, elektro-mechanický. Tento pohon je zastavěn do podvozku s vnitřním rámem. Práce obsahuje výpočty mechanické převodovky.
Abstract in different language: The thesis aim is to design drive of regional trian with modern type of elektric machines. The transmission power is electromechanically branched. The drive is installed into chassis with internal frame. Thesis includes calculations of mechanical transmision.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Stanek 2012 Hybridni pohon Regionalniho vozidlan.pdfPlný text práce7,57 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Stanek.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Stanek.pdfPosudek oponenta práce773,13 kBAdobe PDFView/Open
Stanek.pdfPrůběh obhajoby práce1,2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4684

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.