Název: Pracovní moduly pro manipulátor na provedení kontrol vnitřku tlakové nádoby reaktoru typů VVER nedestruktivními zkouškami
Další názvy: Work modules of the manipulator for nondestructive testing inner surface of VVER reactor pressure vessel
Autoři: Valenta, Václav
Vedoucí práce/školitel: Lašová, Václava
Oponent: Vít, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4685
Klíčová slova: MKS;SKIN;sonda;ultrazvuk;reaktor;modul;manipulátor;NDT
Klíčová slova v dalším jazyce: MKS;SKIN;probe;ultrasound;reactor;modul;manipulator;NDT
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh pracovních modulů pro zkoušení vnitřního povrchu tlakové nádoby reaktoru nedestruktivními zkouškami. Práce obsahuje seznámení s problematikou nedestruktivních zkoušek v jaderné energetice, popis stávajícího a nově navrhovaného manipulátoru pro zkoušení reaktoru, vlastní řešení pracovních modulů a technicko-ekonomické zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis includes the project of work modules for nondestructive testing reactor from inner surface.The thesis includes explanation of nondestructive tests using in nuclear industry, description of current and new designed manipulator for testing reactor, design of work modules and technical-economic evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Valenta.pdfPlný text práce14,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Valenta.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Valenta.pdfPosudek oponenta práce939,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Valenta.pdfPrůběh obhajoby práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4685

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.