Title: Pracovní moduly pro manipulátor na provedení kontrol vnitřku tlakové nádoby reaktoru typů VVER nedestruktivními zkouškami
Other Titles: Work modules of the manipulator for nondestructive testing inner surface of VVER reactor pressure vessel
Authors: Valenta, Václav
Advisor: Lašová, Václava
Referee: Vít, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4685
Keywords: MKS;SKIN;sonda;ultrazvuk;reaktor;modul;manipulátor;NDT
Keywords in different language: MKS;SKIN;probe;ultrasound;reactor;modul;manipulator;NDT
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh pracovních modulů pro zkoušení vnitřního povrchu tlakové nádoby reaktoru nedestruktivními zkouškami. Práce obsahuje seznámení s problematikou nedestruktivních zkoušek v jaderné energetice, popis stávajícího a nově navrhovaného manipulátoru pro zkoušení reaktoru, vlastní řešení pracovních modulů a technicko-ekonomické zhodnocení.
Abstract in different language: This diploma thesis includes the project of work modules for nondestructive testing reactor from inner surface.The thesis includes explanation of nondestructive tests using in nuclear industry, description of current and new designed manipulator for testing reactor, design of work modules and technical-economic evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Valenta.pdfPlný text práce14,48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Valenta.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Valenta.pdfPosudek oponenta práce939,28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Valenta.pdfPrůběh obhajoby práce1,18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.