Název: Výpočet spodní traverzy lisu CKV 120/140 MN s posouzením jednotlivých způsobů dělení spodní traverzy
Další názvy: The lower crossbeam simulation of the press CKV 120/140 MN with the assessment of separate ways of the lower crossbeam division.
Autoři: Valík, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kubec, Václav
Oponent: Volena, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4690
Klíčová slova: Lis CKV 120/140;spodní traverza;monolit;dělení příčné;dělení podélné;spojovací prvky;pera;MKP simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: Press CKV 120/140 MN;lower crossbeam;monolith;crossbar dividing;lengthwise dividing;connecting elements;slip tongue;FEM simulation
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou velkých hydraulických kovacích lisů se zaměřením na spodní traverzu těchto strojů. V práci je uveden stručný přehled variant konstrukčního řešení této součásti a dále vlivy, které konstrukci spodní traverzy zásadně ovlivňují. Podrobněji jsou popsány a navrženy 4 konstrukční varianty spodní traverzy, které jsou podrobeny MKP simulaci zatížení. Na základě těchto výsledků je v závěru práce provedeno porovnání jednotlivých navržených variant a jejich vyhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma work deal with lower crossbeam of the big hydraulic press. In support of FEM collation separate ways of the lower crossbeam division. In the finish is the evaluation of these variants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Petr Valik 2012.pdfPlný text práce13,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Valik.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Valik.pdfPosudek oponenta práce755,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Valik.pdfPrůběh obhajoby práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4690

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.