Title: Výpočet spodní traverzy lisu CKV 120/140 MN s posouzením jednotlivých způsobů dělení spodní traverzy
Other Titles: The lower crossbeam simulation of the press CKV 120/140 MN with the assessment of separate ways of the lower crossbeam division.
Authors: Valík, Petr
Advisor: Kubec, Václav
Referee: Volena, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4690
Keywords: Lis CKV 120/140;spodní traverza;monolit;dělení příčné;dělení podélné;spojovací prvky;pera;MKP simulace
Keywords in different language: Press CKV 120/140 MN;lower crossbeam;monolith;crossbar dividing;lengthwise dividing;connecting elements;slip tongue;FEM simulation
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou velkých hydraulických kovacích lisů se zaměřením na spodní traverzu těchto strojů. V práci je uveden stručný přehled variant konstrukčního řešení této součásti a dále vlivy, které konstrukci spodní traverzy zásadně ovlivňují. Podrobněji jsou popsány a navrženy 4 konstrukční varianty spodní traverzy, které jsou podrobeny MKP simulaci zatížení. Na základě těchto výsledků je v závěru práce provedeno porovnání jednotlivých navržených variant a jejich vyhodnocení.
Abstract in different language: Diploma work deal with lower crossbeam of the big hydraulic press. In support of FEM collation separate ways of the lower crossbeam division. In the finish is the evaluation of these variants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Petr Valik 2012.pdfPlný text práce13,18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Valik.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Valik.pdfPosudek oponenta práce755,13 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Valik.pdfPrůběh obhajoby práce1,18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4690

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.