Title: Návrh Jakobsova podvozku
Other Titles: Jacobs bogie design
Authors: Hroník, Vlastislav
Advisor: Heller, Petr
Referee: Tížek, Jakub
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4691
Keywords: Jacobsův podvozek;dvojkolí;vnitřní rám podvozku;primární vypružení;sekundární vypružení;úhlová páka;torzní stabilizátor;tažně ? tlačná tyč;nápravová ložiska;spojovací čepy
Keywords in different language: Jacobs bogie;inner bogie frame;primary springs;secondary springs;angular lever;torsion stabilizator;traction ? pressed bar;axle bearings;connecting pegs
Abstract: Hlavním úkolem této diplomové práce bylo navrhnout novou koncepci Jacobsova podvozku pro kolejová vozidla. Novými prvky podvozku je vnitřní rám, úhlová páka a horizontálně uložené primární vypružení. Ostatní prvky podvozku byly navrženy dle standardních, běžně provozovaných podvozků. Práce dále obsahuje podpůrné výpočty většiny nových prvků a pevnostní výpočet úhlové páky.
Abstract in different language: New conception of Jacobs bogie for trains was the main task of this diploma sheet. The inner bogie frame, the angular lever and the horizontally placed primary springs are new components of the bogie construction. The other parts of the bogie are designed according to the standard, usually operated bogies. Diploma sheet also contents supporting calculations of the most of new parts. Angular lever was submitted to the stress calculations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - komplet.pdfPlný text práce7,45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Hronik.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Hronik.pdfPosudek oponenta práce954,71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Hronik.pdfPrůběh obhajoby práce1,21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4691

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.