Název: Návrh Jakobsova podvozku
Další názvy: Jacobs bogie design
Autoři: Hroník, Vlastislav
Vedoucí práce/školitel: Heller, Petr
Oponent: Tížek, Jakub
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4691
Klíčová slova: Jacobsův podvozek;dvojkolí;vnitřní rám podvozku;primární vypružení;sekundární vypružení;úhlová páka;torzní stabilizátor;tažně ? tlačná tyč;nápravová ložiska;spojovací čepy
Klíčová slova v dalším jazyce: Jacobs bogie;inner bogie frame;primary springs;secondary springs;angular lever;torsion stabilizator;traction ? pressed bar;axle bearings;connecting pegs
Abstrakt: Hlavním úkolem této diplomové práce bylo navrhnout novou koncepci Jacobsova podvozku pro kolejová vozidla. Novými prvky podvozku je vnitřní rám, úhlová páka a horizontálně uložené primární vypružení. Ostatní prvky podvozku byly navrženy dle standardních, běžně provozovaných podvozků. Práce dále obsahuje podpůrné výpočty většiny nových prvků a pevnostní výpočet úhlové páky.
Abstrakt v dalším jazyce: New conception of Jacobs bogie for trains was the main task of this diploma sheet. The inner bogie frame, the angular lever and the horizontally placed primary springs are new components of the bogie construction. The other parts of the bogie are designed according to the standard, usually operated bogies. Diploma sheet also contents supporting calculations of the most of new parts. Angular lever was submitted to the stress calculations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - komplet.pdfPlný text práce7,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Hronik.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Hronik.pdfPosudek oponenta práce954,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Hronik.pdfPrůběh obhajoby práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4691

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.