Title: Sportovní tříkolové třístopé vozidlo koncepce jedno kolo vpředu dvě vzadu
Other Titles: Three-track three wheeled sports car with the concept of one front wheel and two rear wheels
Authors: Tlachač, Václav
Advisor: Barták, Jiří
Referee: Spal, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4692
Keywords: sportovní tříkolové vozidlo;vlastní pohon;elektrický pohon;elektromotor;bezúdržbové baterie;ergonomie;stabilita;poloha těžiště
Keywords in different language: three wheel sports vehicle;self-powered;electric power;electric motor;maintenance-free battery;ergonomics;stability;center of gravity
Abstract: Tato diplomová práce obsahuje průzkum trhu tříkolových vozidlech s vlastním pohonem a elektrickým pohonem. Popisuje požadavky specifikace pro návrh několik variant tříkolek. Nejvhodnější projekt vybrán. Pro konstrukci jsou zpracovány všechny potřebné výpočty. Model byl vytvořen v CAD.
Abstract in different language: This diploma thesis contains a market research of the tree wheel self-powered and electric-powered cars. It describes the requirements specifications for designing several variations of the three-wheeler. The most suitable project is selected. For the construction is worked out with all necessary calculations. The model was created in CAD system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vaclav_TLACHAC.pdfPlný text práce4,78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Tlachac.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Tlachac.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tlachac.pdfPrůběh obhajoby práce1,17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.