Název: Sportovní tříkolové třístopé vozidlo koncepce jedno kolo vpředu dvě vzadu
Další názvy: Three-track three wheeled sports car with the concept of one front wheel and two rear wheels
Autoři: Tlachač, Václav
Vedoucí práce/školitel: Barták, Jiří
Oponent: Spal, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4692
Klíčová slova: sportovní tříkolové vozidlo;vlastní pohon;elektrický pohon;elektromotor;bezúdržbové baterie;ergonomie;stabilita;poloha těžiště
Klíčová slova v dalším jazyce: three wheel sports vehicle;self-powered;electric power;electric motor;maintenance-free battery;ergonomics;stability;center of gravity
Abstrakt: Tato diplomová práce obsahuje průzkum trhu tříkolových vozidlech s vlastním pohonem a elektrickým pohonem. Popisuje požadavky specifikace pro návrh několik variant tříkolek. Nejvhodnější projekt vybrán. Pro konstrukci jsou zpracovány všechny potřebné výpočty. Model byl vytvořen v CAD.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis contains a market research of the tree wheel self-powered and electric-powered cars. It describes the requirements specifications for designing several variations of the three-wheeler. The most suitable project is selected. For the construction is worked out with all necessary calculations. The model was created in CAD system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vaclav_TLACHAC.pdfPlný text práce4,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Tlachac.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Tlachac.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Tlachac.pdfPrůběh obhajoby práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4692

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.