Title: Přímý pohon pro výstředníkový lis 2,5 MN
Other Titles: Direct drive for eccentric press 2,5 MN
Authors: Láznička, Lukáš
Advisor: Hlaváč, Jan
Referee: Krábek, Bohumil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4694
Keywords: výstředníkový lis;přímý pohon;stojan;energie
Keywords in different language: eccentric press;direct drive;machine base;energy
Abstract: Diplomová práce obsahuje rešerši na téma výstředníkový lis, přímý a nepřímý pohon a druhy motorů. Součástí je rovněž návrh přímého pohonu, MKP analýza a designový návrh výstředníkového lisu s přímým pohonem.
Abstract in different language: Dissertation contains overview about eccentric press, direct and indirect drive and types of electromotors. Dissertation also includes concept of direct drive, MKP analysis and design of eccentric press with proposed direct drive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Laznicka_Lukas.pdfPlný text práce12,13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Laznicka.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Laznicka.pdfPosudek oponenta práce401,04 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Laznicka.pdfPrůběh obhajoby práce1,21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.