Název: Přímý pohon pro výstředníkový lis 2,5 MN
Další názvy: Direct drive for eccentric press 2,5 MN
Autoři: Láznička, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Hlaváč, Jan
Oponent: Krábek, Bohumil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4694
Klíčová slova: výstředníkový lis;přímý pohon;stojan;energie
Klíčová slova v dalším jazyce: eccentric press;direct drive;machine base;energy
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje rešerši na téma výstředníkový lis, přímý a nepřímý pohon a druhy motorů. Součástí je rovněž návrh přímého pohonu, MKP analýza a designový návrh výstředníkového lisu s přímým pohonem.
Abstrakt v dalším jazyce: Dissertation contains overview about eccentric press, direct and indirect drive and types of electromotors. Dissertation also includes concept of direct drive, MKP analysis and design of eccentric press with proposed direct drive.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Laznicka_Lukas.pdfPlný text práce12,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Laznicka.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Laznicka.pdfPosudek oponenta práce401,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Laznicka.pdfPrůběh obhajoby práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4694

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.