Title: Konstrukce modulárního zařízení pro cyklonovou filtraci chladící emulze
Other Titles: Design of a modular device for cyclonic filtration of cooling emulsion
Authors: Klenovský, Rudolf
Advisor: Hosnedl, Stanislav
Referee: Stančík, Samuel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4695
Keywords: filtrace;filtrační zařízení;odstředivá separace;cyklon;hydrocyklon;chladicí emulze
Keywords in different language: filtration;filtration plant;centrifugal separation;cyclone;hydrocyclone;cooling emulsion
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá konceptem cyklonové separace. Využívá teoretických poznatků k návrhu modulárního systému hydrocyklonových jednotek a jejich integrace do systému filtrační stanice.
Abstract in different language: This thesis deals with the concept of cyclone separation. It uses application of theoretical knowledge to design a modular system of hydrocyclone units and their integration into the filtration system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Klenovsky_2012.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Klenovsky.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Klenovsky.pdfPosudek oponenta práce769,84 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Klenovsky.pdfPrůběh obhajoby práce1,24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.