Název: Konstrukce modulárního zařízení pro cyklonovou filtraci chladící emulze
Další názvy: Design of a modular device for cyclonic filtration of cooling emulsion
Autoři: Klenovský, Rudolf
Vedoucí práce/školitel: Hosnedl, Stanislav
Oponent: Stančík, Samuel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4695
Klíčová slova: filtrace;filtrační zařízení;odstředivá separace;cyklon;hydrocyklon;chladicí emulze
Klíčová slova v dalším jazyce: filtration;filtration plant;centrifugal separation;cyclone;hydrocyclone;cooling emulsion
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá konceptem cyklonové separace. Využívá teoretických poznatků k návrhu modulárního systému hydrocyklonových jednotek a jejich integrace do systému filtrační stanice.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the concept of cyclone separation. It uses application of theoretical knowledge to design a modular system of hydrocyclone units and their integration into the filtration system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Klenovsky_2012.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Klenovsky.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Klenovsky.pdfPosudek oponenta práce769,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Klenovsky.pdfPrůběh obhajoby práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4695

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.