Název: Modifikace ultrazvukového zařízení
Další názvy: Modification of ultrasonic device
Autoři: Rejšek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Lašová, Václava
Oponent: Hořejší, Jakub
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4698
Klíčová slova: defektoskopie;manipulátor;ultrazvuk;imerzní;polohovadlo
Klíčová slova v dalším jazyce: defectoscopy;manipulator;ultrasound;immersion;positioner
Abstrakt: V diplomové práci je proveden návrh mechanismu pro upínání rotačních dílů v ultrazvukovém imerzním zkoušecím zařízení, který dovoluje odzkoušet díly bez jejich vyjímání. V první části práce podává základní informace o problematice ultrazvukové defektoskopie. Druhá část se věnuje tvorbě variant řešení problému a výběrem nejvhodnější. Poslední část pak přináší konstrukční návrh vybrané varianty a jeho zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis, there is processed the design of mechanism for mounting of rotating parts in the ultrasonic immersion testing device that allows to test parts without removing them during the testing process. The first part provides basic information about the problems of ultrasonic flaw detection. The second part is focused on creating alternative solutions and selecting the best solution. And the last part deals with the design of the selected variant and its evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Martin_Rejsek_2012.pdfPlný text práce13,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Rejsek.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Rejsek.pdfPosudek oponenta práce921,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Rejsek.pdfPrůběh obhajoby práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4698

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.