Title: Modifikace ultrazvukového zařízení
Other Titles: Modification of ultrasonic device
Authors: Rejšek, Martin
Advisor: Lašová, Václava
Referee: Hořejší, Jakub
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4698
Keywords: defektoskopie;manipulátor;ultrazvuk;imerzní;polohovadlo
Keywords in different language: defectoscopy;manipulator;ultrasound;immersion;positioner
Abstract: V diplomové práci je proveden návrh mechanismu pro upínání rotačních dílů v ultrazvukovém imerzním zkoušecím zařízení, který dovoluje odzkoušet díly bez jejich vyjímání. V první části práce podává základní informace o problematice ultrazvukové defektoskopie. Druhá část se věnuje tvorbě variant řešení problému a výběrem nejvhodnější. Poslední část pak přináší konstrukční návrh vybrané varianty a jeho zhodnocení.
Abstract in different language: In this thesis, there is processed the design of mechanism for mounting of rotating parts in the ultrasonic immersion testing device that allows to test parts without removing them during the testing process. The first part provides basic information about the problems of ultrasonic flaw detection. The second part is focused on creating alternative solutions and selecting the best solution. And the last part deals with the design of the selected variant and its evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Rejsek_2012.pdfPlný text práce13,52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Rejsek.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Rejsek.pdfPosudek oponenta práce921,84 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Rejsek.pdfPrůběh obhajoby práce1,18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.