Název: Návrh systému pro individuální zaměření vozíku pro tělesně postižené
Další názvy: Design of the system for individual specification wheelchair for disabled persons
Autoři: Simota, Marián
Vedoucí práce/školitel: Barták, Jiří
Oponent: Lukeš, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4701
Klíčová slova: Invalidní vozík;antropometrické rozměry;tělesně postižení
Klíčová slova v dalším jazyce: wheelchair;anthropometric dimensions;body handicap
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje statistiky postižených osob v ČR. Přehled tělesných postižení. Dále pak návrh systému pro individuální zaměření rozměrů. Postup při polohování osoby na měřícím zařízení a odměření nastavených rozměrů. Vytvořený model v CAD systému.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis contains statistics of disabled persons in the Czech Republic. It is an overview of disability. Furthermore, the system design focuses on individual dimensions and the procedure for positioning a person on the measuring device and measuring the dimensions of the set. This model was created in CAD system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Marian SIMOTA (2012).pdfPlný text práce3,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Simota.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Simota.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Simota.pdfPrůběh obhajoby práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4701

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.