Title: Návrh systému pro individuální zaměření vozíku pro tělesně postižené
Other Titles: Design of the system for individual specification wheelchair for disabled persons
Authors: Simota, Marián
Advisor: Barták, Jiří
Referee: Lukeš, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4701
Keywords: Invalidní vozík;antropometrické rozměry;tělesně postižení
Keywords in different language: wheelchair;anthropometric dimensions;body handicap
Abstract: Diplomová práce obsahuje statistiky postižených osob v ČR. Přehled tělesných postižení. Dále pak návrh systému pro individuální zaměření rozměrů. Postup při polohování osoby na měřícím zařízení a odměření nastavených rozměrů. Vytvořený model v CAD systému.
Abstract in different language: The thesis contains statistics of disabled persons in the Czech Republic. It is an overview of disability. Furthermore, the system design focuses on individual dimensions and the procedure for positioning a person on the measuring device and measuring the dimensions of the set. This model was created in CAD system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Marian SIMOTA (2012).pdfPlný text práce3,41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Simota.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Simota.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Simota.pdfPrůběh obhajoby práce1,2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.