Název: Řídicí obvody laserových diod
Další názvy: Driver circuits for laser diodes
Autoři: Navrátil, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Švarný, Jiří
Oponent: Voborník, Aleš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4704
Klíčová slova: laser;laserová dioda;polovodičový laser;řídicí obvod;typ laseru;parametr
Klíčová slova v dalším jazyce: laser;laser diode;semiconductor laser;driver circuit;laser type;parameter
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis typů polovodičových laserů, jejich vlastností a parametrů a dále na způsoby řízení jejich optického výkonu. Práce také obsahuje přehled a popis některých konkrétních integrovaných řídicích obvodů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents the types of semiconductor lasers, its attributes and parameters and methods of driving their optical power output. The bachelor thesis also includes overview and description of some concrete laser diode drivers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040625_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce327,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040625_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040625_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce158 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4704

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.