Název: Software pro řízení bezdrátové komunikace s využitím modulu XTR-434
Další názvy: Software for managingthe wireless communication whit module XTR-434L
Autoři: Hosnedl, Petr
Vedoucí práce/školitel: Chramosta, Michal
Oponent: Čermák, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4705
Klíčová slova: komunikace;elektrické obvody;modul;anténa;program
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;electrical circuits;modul;antenna;program
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problémem s citlivostí pro rozlišení příchozích dat u modulu XTR-434L, který převádí elektrický digitální signál na signál šířící se prostřednictvím elektromagnetických vln a naopak. V úvodních kapitolách se práce věnuje vysvětlením pojmů komunikace a zdůvodněním jejího stále častějšího používání. Další kapitoly pojednávají o různých možnostech komunikace. Stěžejní část práce se zabývá popisem modulu XTR-434L a programem pro řízení obousměrné komunikace.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis deals with the problem of sensitivity for distinguishing incoming data of the module XTR ? 434L. This modul transmits the digital signal to the signal spread by electromagnetic waves and vice-versa. In the opening chapters the thesis defines the terms connected with communication and explains its still more frequent use. The next chapters deal with various possibilities of the communication. The main part of the thesis deals with the description of the module XTR-434L and with the management program for two-way communication
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petr Hosnedl_BP.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040633_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040633_oponent.pdfPosudek oponenta práce400,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040633_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce154,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4705

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.