Title: Ekonomická bilance ekologické likvidace odpadů ve vývoji a výrobě
Other Titles: The Economic Balance of Organic Waste Disposal in the Development and Production
Authors: Šejhlová, Růžena
Advisor: Blechová, Šárka
Referee: Kroupa, Michael
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4706
Keywords: ekologická likvidace;polovodičový senzor;plyn;materiál;odpad;likvidace odpadů;ekonomická analýza
Keywords in different language: ecological disposal;semiconductor sensor;gas;material;waste;waste disposal;economic analysis
Abstract: Tato bakalářská práce má za úkol, seznámit čtenáře s využívanými materiály a odpady vznikajícími při výrobě a vývoji polovodičových plynových senzorů. V úvodu je nastíněn postup a jednotlivé kroky, probíhající během samotného výzkumu. Dále je věnována pozornost především rozdělení používaných materiálů, popisu jejich specifických vlastností a metod ekologické likvidace vznikajících odpadů. Na závěr je provedeno ekonomické zhodnocení jednotlivých likvidačních postupů a jejich vhodnost pro užití při prováděném výzkumu.
Abstract in different language: The purpose of this Bachelor?s Thesis is to provide basic background on materials used and waste produced during the process of semiconductor gas sensor development. The first part of the thesis deals with the steps of the research. The following part focuses on the description of individual types materials used, their specific properties, and the methods of the ecological disposal of the waste produced during the manufacture. Finally, the thesis gives an economic analysis of the particular disposal procedures and their suitability for the research conducted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sejhlova_BP.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
040852_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce362,05 kBAdobe PDFView/Open
040852_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,37 kBAdobe PDFView/Open
040852_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce145,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.