Název: Ekonomická bilance ekologické likvidace odpadů ve vývoji a výrobě
Další názvy: The Economic Balance of Organic Waste Disposal in the Development and Production
Autoři: Šejhlová, Růžena
Vedoucí práce/školitel: Blechová, Šárka
Oponent: Kroupa, Michael
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4706
Klíčová slova: ekologická likvidace;polovodičový senzor;plyn;materiál;odpad;likvidace odpadů;ekonomická analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: ecological disposal;semiconductor sensor;gas;material;waste;waste disposal;economic analysis
Abstrakt: Tato bakalářská práce má za úkol, seznámit čtenáře s využívanými materiály a odpady vznikajícími při výrobě a vývoji polovodičových plynových senzorů. V úvodu je nastíněn postup a jednotlivé kroky, probíhající během samotného výzkumu. Dále je věnována pozornost především rozdělení používaných materiálů, popisu jejich specifických vlastností a metod ekologické likvidace vznikajících odpadů. Na závěr je provedeno ekonomické zhodnocení jednotlivých likvidačních postupů a jejich vhodnost pro užití při prováděném výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this Bachelor?s Thesis is to provide basic background on materials used and waste produced during the process of semiconductor gas sensor development. The first part of the thesis deals with the steps of the research. The following part focuses on the description of individual types materials used, their specific properties, and the methods of the ecological disposal of the waste produced during the manufacture. Finally, the thesis gives an economic analysis of the particular disposal procedures and their suitability for the research conducted.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sejhlova_BP.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040852_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce362,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040852_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040852_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce145,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4706

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.