Title: Indukční průtokoměry
Other Titles: Magnetic flowmeters
Authors: Maňas, Vojtěch
Advisor: Beran, Vlastimil
Referee: Kubernát, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4707
Keywords: měření průtoku;senzory průtoku;indukční průtokoměr;tvorba plynových kapes;kompenzace nejistot měření;instalace průtokoměru
Keywords in different language: flow measurement;flow sensors;induction flowmeter;creation of gas pockets;compensation of measurement uncertainties;flowmeter installation
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na přehled možností měření průtoku. Hlavní náplní jsou indukční průtokoměry, kde je popisována problematika snímání měřeného média a její kompenzace. V závěru práce je popsána správná instalace indukčního průtokoměru do potrubí.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on review of options for possibility of flow. Main fill are induction flowmeters, where are described issues of scanning measured media and its compensation. In conclusion of thesis is described correct installation of induction flowmeter into the pipeline.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Vojtech Manas.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
040855_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,98 kBAdobe PDFView/Open
040855_oponent.pdfPosudek oponenta práce367,53 kBAdobe PDFView/Open
040855_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce144,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.