Title: Náhrada žárovky kompaktní zářivkou
Other Titles: Replacement of a bulb by a compact fluorescent lamp
Authors: Karvánek, Petr
Advisor: Lepší, Jana
Referee: Hurt, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4709
Keywords: žárovka;kompaktní zářivka;halogenová žárovka;světelný zdroj;ekologická zátěž
Keywords in different language: classic bulb;compact fluorescent lamp;halogen bulb;light source;ecological load
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je charakterizovat a porovnat oba druhy světelných zdrojů z hlediska jejich efektivity, provozních nákladů a způsobu použití pro specifické aplikace. Dále je zde uvedena problematika recyklace odpadů při jeho výrobě a po skončení životnosti daného světelného zdroje.
Abstract in different language: The subject of this thesis is to define and compare both types of light sources in terms of their effectiveness, operational costs and the way of use in particular applications. Furthermore, the question of process waste recycling and after light source life recycling is mentioned there.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Petr_Karvanek_rev.4.final_v1.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Karvanek_v.pdfPosudek vedoucího práce599,23 kBAdobe PDFView/Open
Karvanek_o.pdfPosudek oponenta práce656,29 kBAdobe PDFView/Open
041168_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.