Název: Náhrada žárovky kompaktní zářivkou
Další názvy: Replacement of a bulb by a compact fluorescent lamp
Autoři: Karvánek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Lepší, Jana
Oponent: Hurt, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4709
Klíčová slova: žárovka;kompaktní zářivka;halogenová žárovka;světelný zdroj;ekologická zátěž
Klíčová slova v dalším jazyce: classic bulb;compact fluorescent lamp;halogen bulb;light source;ecological load
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je charakterizovat a porovnat oba druhy světelných zdrojů z hlediska jejich efektivity, provozních nákladů a způsobu použití pro specifické aplikace. Dále je zde uvedena problematika recyklace odpadů při jeho výrobě a po skončení životnosti daného světelného zdroje.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is to define and compare both types of light sources in terms of their effectiveness, operational costs and the way of use in particular applications. Furthermore, the question of process waste recycling and after light source life recycling is mentioned there.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Petr_Karvanek_rev.4.final_v1.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karvanek_v.pdfPosudek vedoucího práce599,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karvanek_o.pdfPosudek oponenta práce656,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041168_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4709

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.