Název: Degradace izolačního systému transformátorů
Další názvy: Degradation of Insulating Systems of Transformers
Autoři: Kalabza, Josef
Vedoucí práce/školitel: Širůček, Martin
Oponent: Souček, Jakub
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4712
Klíčová slova: transformátor;olej;papír;degradace;on-line diagnostika;off-line diagnostika;přístroj
Klíčová slova v dalším jazyce: transformer;oil;paper;degradation;on-line diagnostics;off-line diagnostics;device
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky degradace izolačního stavu transformátoru. Zmiňuje pouţívané materiály pro izolaci, činitele způsobující degradaci, metody pro měření degradačních mechanismů a přístroje pro měření.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is aimed at solving the problems of degradation of transformer insulating state. It mentions the materials used for insulation, the factors causing degradation, methods for measuring the degradation mechanisms and devices for measurement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kalabza_Josef_BP_2012.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047391_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047391_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047391_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce140,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4712

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.