Název: Elektrochemické senzory pro detekci toxických plynů
Další názvy: Electrochemical sensors for toxic gases detection
Autoři: Fajfr, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kuberský, Petr
Oponent: Štulík, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4715
Klíčová slova: elektrochemický snímač;ampérometrický snímač;voltametrický snímač;potenciometrický snímač
Klíčová slova v dalším jazyce: electrochemical sensor;amperometric sensor;voltammetric sensor;potenciometric sensor
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na princip elektrochemických snímačů pro detekci toxických plynů. V první části jsou popsány základní druhy snímačů, jejich principy. Druhá část je zaměřena na elektrochemické snímače s tuhým elektrolytem. V třetí části jsou popsány nejdůležitější parametry snímačů, kalibrace a porovnání snímačů NO2 od tří největších výrobců. Poslední část bakalářské práce obsahuje návrh potenciostatického obvodu a zhodnocení měření toxického plynu NO2 elektrochemickým snímačem NO2-D4 od firmy Alphasense.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the principle electrochemical sensors for toxic gas detection. In the first part of thesis base-type of electrochemical sensors and their principles are described. The second part examines electrochemical sensors with solid state electrolyte. In the third part the most important parameters of electrochemical sensors, calibration and the comparison of sensors made by three the biggest producers. The final part of bachelor thesis includes the design potenciostatic circuit and the evaluation of measure of toxic gas NO2 by electrochemical sensor NO2-D4 made by producer Alphasense.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Elektrocemicke senzory finalni verze Fajfr.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047396_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047396_oponent.pdfPosudek oponenta práce317,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047396_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce158,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4715

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.