Název: Energetická náročnost rodinného domu po provedeném zateplení
Další názvy: Energy intensity of family hous after insulation
Autoři: Šimanová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Plecháč, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4716
Klíčová slova: tepelná ztráta;tepelný most;tepelný výkon;součinitel prostupu tepla;energetická náročnost
Klíčová slova v dalším jazyce: heat loss;heat flow;thermal performance;heat transfer coefficient;energy intensity
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce popisuje postup výpočtu tepelných ztrát rodinného domu. Dále jsou v ní uvedeny výpočty tepelných ztrát jednotlivých místností rodinného domu. V dalším bodě byly porovnány ztráty před a po zateplení. Na základě provedených výpočtů byl proveden Průkaz energetické náročnosti budovy, V závěru jsou uvedeny závěry pro praxi a dále je uvedeno schrnutí zjištěných výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis describes the procedure for calculating heat loss house. In addition, it provided heat loss calculations of the rooms house. In the next section were compared before and after the loss of insulation. Based on the calculations was carried out Energy Performance Certificate of the building. At the end conclusions are presented for practice and provide a summary the results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jana Simanova.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047398_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simanova_O.pdfPosudek oponenta práce562,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047398_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce179,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4716

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.