Název: Fotovoltaická energetika v ČR
Další názvy: Solar Photovoltaic Energy Industry in the Czech Republic
Autoři: Pešková, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Soukup, Radek
Oponent: Vachtlová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4719
Klíčová slova: fotovoltaika;solární článek;solární panel;solární elektrárna;grid-on;grid-off;životnost;návratnost;účinnost;konkurenceschopnost;rentabilita;likvidita;zisk;slabé stránky;silné stránky;příležitosti;hrozba
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaics;solar cell;solar panel;solar power plant;grid-on;grid-off;service life;return;efficiency;competitiveness;profitability;liquidity;gain;weaknesses;strengths;opportunities;threat
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis principu fotovoltaických článků a fotovoltaických elektráren. Dále jsou zde popsány historické a ekonomické aspekty fotovoltaiky spolu s pozitivními a negativními aspekty využívání fotovoltaické energie. Závěrečná praktická část bakalářské práce se zabývá finanční a SWOT analýzou konkrétní společnosti působící v oblasti fotovoltaiky, a následnými návrhy na zlepšení situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The introduced bachelor thesis deals with the description of the principal of solar cells in the photovoltaic power plant. There are also presented historical and economic aspects of photovoltaics considering positive and negative implications related with using of solar energy. In the out coming part of the thesis the author deal with the financial and SWOT analysis of a company operating in the field of photovoltaics. The resolution includes some thoughts and suggestions to make the company healthier.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Aneta Peskova_Fotovoltaicka energetika v CR.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peskova_V.pdfPosudek vedoucího práce567,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047402_oponent.pdfPosudek oponenta práce337,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047402_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4719

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.