Title: Fotovoltaické elektrárny - trackovací systémy
Other Titles: Photovoltaic power plants - Sun Tracking Systems
Authors: Grametbauer, Michal
Advisor: Sirový, Martin
Referee: Vošmik, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4720
Keywords: fotovoltaická elektrárna;sledovač;solární tracker;programovatelný logický automat;PLC;Unitronics;VisiLogic;Vision
Keywords in different language: photovoltaic power;tracker;solar tracker;programmable logic controller;PLC;Unitronics;VisiLogic;Vision
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou moderních fotovoltaickým systémům, možnostmi jejich použití a zejména pak jejich řízení. Zaobírá se jak teoretickou částí, ve které rozebírá problematiku solárních trackovacích systémů, tak i praktickou částí, v nichž popisuje postup při instalaci systému a řešení problémů které nastaly. Součástí práce je prezentace vyvinutého výukového pracoviště včetně dosažených výsledků ověřujících funkčnost systému.
Abstract in different language: This work deals with modern photovoltaic systems, possibilities of their use, and especially their management. In the theoretical part it examines the issue of solar tracking systems. The practical part describes how to install and troubleshoot the system. The work is a presentation developed by the educational department, including the results verifying system functionality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal_Grametbauer_Fotovoltaicke_elektrarny-trackovaci_systemy.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
047403_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,94 kBAdobe PDFView/Open
047403_oponent.pdfPosudek oponenta práce441,73 kBAdobe PDFView/Open
047403_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce132,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.