Název: Infinitezimální počet a jeho použití v elektrotechnice
Další názvy: Discovery of the infinitesimal calculus and its use in electrical engineering
Autoři: Petrášová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Preuss, Petr
Oponent: Míková, Marta
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4723
Klíčová slova: infinitesimální počet;aktuálně nekonečně malá;derivace;integrál;limita;diferenciální počet
Klíčová slova v dalším jazyce: infinitesimal calculus;infinitesimal current;derivatives;integrals;limits;differential calculus
Abstrakt: Práce je zaměřena na objev a celou historii infinitezimálního počtu od prvopočátku. Zabývá se myšlenkami, které vedly k postulaci infinizetimálního kalkulu, problémem s aktuálně nekonečně malou a formováním celého derivačního a integrálního počtu v matematice a elektrotechnice.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the discovery and the history of infinitesimal calculus from the beginning. It deals with the ideas that led to postulation of infinitesimal calculus problem with infinitely small current and the formation of the derivative and integral calculus in mathematics and electrical engineering
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Infinitezimalni pocet a jeho pouziti v elektrotechnice.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047406_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047406_oponent.pdfPosudek oponenta práce464,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrasova_OB.pdfPrůběh obhajoby práce403,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4723

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.