Název: Jaderná elektrárna - systém kontroly a řízení PO
Další názvy: Nuclear power plant - monitoring and control system
Autoři: Melka, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Jiřičková, Jana
Oponent: Piterka, Luboš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4724
Klíčová slova: jaderná elektrárna;primární okruh;sekundární okruh;reaktor;tepelný výkon;elektrický výkon;parogenerátor;hlavní cirkulační čerpadlo;havárie;EXCORE;ESFAS;RTS;TRIP BREAKER;dozorné orgány
Klíčová slova v dalším jazyce: nuclear power plant;primary circuit;secondary circuit;reactor;thermal power;electric power;steam generator;main ciculating pump;akcident;EXCORE;ESFAS;TRIP BREAKER;regulatory authorities
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce pojednává o jaderných elektrárnách, jejich principu, výhodách a nevýhodách vůči ostatním elektrárnám, o systému kontroly a řízení (zabezpečovacích systémech) a o dozorných orgánech.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents the principles of nuclear power plant, their advantages and disadvanteges against other power plants, about the system and control (security systemes) and regulatory authorities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Melka Jiri - Bakalarska prace.pdfPlný text práce524,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Melka_V.pdfPosudek vedoucího práce572,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047407_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047407_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce172,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4724

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.