Název: Komplexní návrh fotovoltaické elektrárny
Další názvy: Design of photovoltaic power station
Autoři: Cajthaml, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Noháč, Karel
Oponent: Tesařová, Miloslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4725
Klíčová slova: fotovoltaická elektrárna;fotovoltaický článek;fotovoltaický panel;fotovoltaický jev;PN-přechod;střídač napětí;rozvaděč;transformátor
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic power;photovoltaic cell;photovoltaic panel;photovoltaic effect;PN-transition;inverter voltage;switchboards;transformer
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce popisuje principy a vlastnosti fotovoltaických elektráren a možnosti jejich technického řešení. Následně popisuje komplexní návrh fotovoltaické elektrárrny.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis describes the principles and properties of photovoltaic power and possibilities of their technical solution. Subsequently, it describes a comprehensive the proposal of photovoltaic power plant.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomas_Cajthaml_Bakalarska prace_Komplexni navrh fotovoltaicke elektrarny.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047408_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047408_oponent.pdfPosudek oponenta práce483,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cajthaml_OB.pdfPrůběh obhajoby práce401,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4725

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.