Title: Lékařská technika
Other Titles: Medical devices and technology
Authors: Hornak, Jaroslav
Advisor: Pánek, David
Referee: Kotlan, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4726
Keywords: elektroencefalograf;elektrokardiograf;biosignál;bioinženýrství;lékařský prostředek;EKG;EEG
Keywords in different language: electroencephalograph;electrocardiograph;biosignal;bioengineering;medical device;EEG;ECG
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na lékařskou techniku a moderní vývojové trendy v oblasti biomedicínského inženýrství. Konkrétně na zařízení snímající aktivní elektrické projevy, tedy na elektroencefalograf a elektrokardiograf. Hlavním cílem práce je popsat stávající technologie a jejich další technologický rozvoj v oblasti zpracování signálu a elektrotechnické vybavenosti.
Abstract in different language: This presented Bachelor´s thesis is focused on medical technology and the modern developmented trends of the biomedical engineering resort. More specifically, the sensing diveces of active electric signs, i.e. the electroencephalograph and electrocardiograph. The objective of this Bachelor´s thesis is to discribe the current technologies and their further technological development in signal processing and electrotechnical equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaroslav_Hornak_-_Lekarska_technika.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
047409_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,66 kBAdobe PDFView/Open
047409_oponent.pdfPosudek oponenta práce376,45 kBAdobe PDFView/Open
047409_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.