Název: Lékařská technika
Další názvy: Medical devices and technology
Autoři: Hornak, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Pánek, David
Oponent: Kotlan, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4726
Klíčová slova: elektroencefalograf;elektrokardiograf;biosignál;bioinženýrství;lékařský prostředek;EKG;EEG
Klíčová slova v dalším jazyce: electroencephalograph;electrocardiograph;biosignal;bioengineering;medical device;EEG;ECG
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na lékařskou techniku a moderní vývojové trendy v oblasti biomedicínského inženýrství. Konkrétně na zařízení snímající aktivní elektrické projevy, tedy na elektroencefalograf a elektrokardiograf. Hlavním cílem práce je popsat stávající technologie a jejich další technologický rozvoj v oblasti zpracování signálu a elektrotechnické vybavenosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This presented Bachelor´s thesis is focused on medical technology and the modern developmented trends of the biomedical engineering resort. More specifically, the sensing diveces of active electric signs, i.e. the electroencephalograph and electrocardiograph. The objective of this Bachelor´s thesis is to discribe the current technologies and their further technological development in signal processing and electrotechnical equipment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jaroslav_Hornak_-_Lekarska_technika.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047409_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047409_oponent.pdfPosudek oponenta práce376,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047409_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4726

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.