Název: Lineární regulovatelný napájecí zdroj, 0 - 30 V, 0 - 3 A
Další názvy: Linear regulated power supply, 0 - 30 V, 0 - 3 A
Autoři: Drnek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Brož, Jan
Oponent: Burian, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4727
Klíčová slova: stabilizátor napětí;lineární napájecí zdroj;pulzně šířková modulace PWM;sériový port RS232;mikrokontroler ATmega8;převodník MAX232
Klíčová slova v dalším jazyce: voltage stabilizer;linear power supply;pulse width modulation;serial port RS232;microcontroller ATmega8;converter MAX232
Abstrakt: Účelem této bakalářské práce je návrh a realizace lineárního napěťového zdroje, který je ovládán přes průmyslové rozhraní RS232 pomocí PWM. V prvních dvou kapitolách je popis problematiky lineárních zdrojů. V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé kroky návrhu a realizace napájecího zdroje.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is aimed at design and realisation of a linear power supply, which is operated via the serial port RS232 and PWM. A description of the linear supplies is in the first two chapters. Further steps of the design and realisation of the linear power supply are described in the following chapters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
drnekm_BP.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047410_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce274,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047410_oponent.pdfPosudek oponenta práce502,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047410_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4727

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.