Název: Model zásobníku teplé užitkové vody
Další názvy: Model of the heat water
Autoři: Purkrábek, Josef
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Vachtlová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4729
Klíčová slova: MATLAB;zásobník;voda;energie;ztráty;termostat;teplota;ohřev;simulace;model
Klíčová slova v dalším jazyce: MATLAB;reservoir;water;energy;losses;thermostat;temperature;heating;simulation;model
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na simulaci zařízení pro ohřev vody a možných případů, které mohou nastat při běžném používání. Parametry modelu je možné měnit dle potřeby, což z aplikace dělá univerzální nástroj pro namodelování libovolného zásobníku teplé užitkové vody.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted batchelor's work is focused on the simulation of the equipment for heating of water. It deals with possible cases which can occur during common usage. It is possible to change the parameters of the model according to the need. Then it makes this application universal for simulation of various hot proces water reservoir.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Josef_Purkrabek_E09B0183P_KOE_v94.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047414_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047414_oponent.pdfPosudek oponenta práce284,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047414_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4729

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.