Název: Návrh elektronického zabezpečovacího systému pro ostrahu obytného objektu
Další názvy: The Design of Alarm System for a Residential Building
Autoři: Malán, Martin
Vedoucí práce/školitel: Hamar, Roman
Oponent: Preuss, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4733
Klíčová slova: elektronický zabezpečovací systém;senzor;prostorová ochrana;plášťová ochrana;stupeň zabezpečení;ekonomická rozvaha
Klíčová slova v dalším jazyce: electronic alarm system;sensor;space protection;jacket protection;security;economic balance
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh elektronického zabezpečovacího systému pro různé stupně zabezpečení. Dále je v práci uveden popis a přehled aktuální nabídky komponentů elektronického zabezpečovacího systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the design of electronic security system for different levels of security. Furthermore, there is represented a description and an overview of current offers of electronic security system components.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047420_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047420_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047420_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce137,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4733

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.