Název: Paměti počítačů
Další názvy: Computer Memory
Autoři: Polanka, Václav
Vedoucí práce/školitel: Mayer, Jan
Oponent: Preuss, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4739
Klíčová slova: paměť počítače;pevný disk;paměti flash;vnitřní paměti;vnější paměti;paměti s přímým přístupem;paměti se sekvenčním přístupem;statická paměť;dynamická paměť;vyrovnávací paměť;cache
Klíčová slova v dalším jazyce: computer memory;hard disk;flash memory;internal memory;external memory;random access memory;sequential access memory;static memory;dynamic memory;buffer;cache
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na významné paměti používané v číslicových počítačích. V první části jsou popsány tzv. operační paměti a cache. V další části jsou uvedeny vnější paměti, které se dělí na paměti s přímým a sekvenčním přístupem. Dále porovnává točivé pevné disky s disky SSD a uvádí jejich očekávaný vývoj. U jednotlivých pamětí je zmíněna jejich historie, základní princip a důležité parametry.
Abstrakt v dalším jazyce: This undergraduate thesis deals with significant memories used in digital computers. The first section describes the main memory and cache. The next part discusses external memory and their division into random access memory and sequential access memory. This thesis also compares the rotating hard drives with solid state drives and lists their expected development. For each memory is mentioned its history, basic principles and important parameters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Pameti pocitacu.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047429_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047429_oponent.pdfPosudek oponenta práce290,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polanka_OB.pdfPrůběh obhajoby práce396,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4739

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.