Název: Pecní transformátory
Další názvy: Furnace transformers
Autoři: Konopík, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Srb, Jiří
Oponent: Pechánek, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4740
Klíčová slova: pecní transformátor;magnetický obvod;obloukové pece;náhradní schéma
Klíčová slova v dalším jazyce: furnace transformer;magnetic circuit;arc furnaces;equivalent circuit
Abstrakt: V této bakalářské práci se budu zabývat základními charakteristickými vlastnostmi, provedením a použitím pecních transformátorů v praxi. V práci je také probrána problematika pecí a základní vlastnosti klasických transformátorů. V poslední části se věnuji měření odběru pecních transformátorů.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis I examine the basic characteristic, design and use of furnace transformers in practice. Other topics, such as problems of furnace and the basic characteristic of classical transformers are also discussed. The last section is devoted to the measurement consumption of furnace transformers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pecni transformatory Konopik Ondrej.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047430_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce244,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047430_oponent.pdfPosudek oponenta práce286,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047430_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4740

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.