Název: Přehled senzorů pro měření vibrací
Další názvy: Summary of sensors for vibrations measurements
Autoři: Vacek, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Kabešová, Zuzana
Oponent: Tůmová, Olga
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4741
Klíčová slova: vibrace;chvění;šíření vibrací;snímače vibrací;piezoelektrické akcelerometry;piezorezistivní akcelerometry;akcelerometry s proměnnou kapacitou;laserové snímače
Klíčová slova v dalším jazyce: vibrations;trembling;distribution of vibrations;vibration sensors;piezoelectric accelerometers;piezoresistive accelerometers;variable capacitans accelerometers;lasers vibrationmeters
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na vibrační senzory dostupné na současném trhu. Teoreticky je zde zpracován fyzikální princip vibrací, podstata funkce snímačů a použité technologie, které slouží k jejich měření. V práci je uveden průřez nejrozšířenějšími modely, jejich vhodné způsoby použití zároveň s hodnocením jejich vlastností, ať už kladných, tak záporných.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on vibrations sensors available on actual market. Theoretically is processed the physical principle of vibrations, princip of the function of vibration sensors and used technologies, which serve to their measurement. In this thesis are shown the most common vibration sensors, what purpose are they suitable for, together with their positive or negative characteristics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vacek_BP_E09B0203P.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047431_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047431_oponent.pdfPosudek oponenta práce360,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vacek_OB.pdfPrůběh obhajoby práce400,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4741

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.