Název: Provozování kotlů spalujících biomasu
Další názvy: Operation of Biomass Burning Boilers
Autoři: Liška, Václav
Vedoucí práce/školitel: Síťař, Vladislav
Oponent: Král, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4743
Klíčová slova: biomasa;energetika;kotel;bioenergetika;štěpka;peletka;emise;regulace;životní prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: biomass;power engineering;bio power engineering;boiler;chips;pellet;emission;regulation;environment
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na provozování kotle spalujícího biomasu. Podává stručný přehled o biomase a její přeměně v energii, možných typech kotlů, logistice a kontrole paliva. Dále se zabývá konkrétním kotlem v Plzeňské teplárenské a.s. spalujícím biomasu, kde je popis zaměřen na provozní, nákladové a ekonomické vyhodnocení. V závěru je zpracováno porovnání mezi variantami na uhlí a biomasu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with operation of boiler burning biomass. It is a report about biomass and biomass heating systems, converting biomass into energy, types of boilers, logistics and alternative fuel control (supervision). The paper is focused on concrete boiler in Plzeňská teplárenská company (the thermal power plant of Pilsen Co.) which burns biomass. The description is aimed to assessment of cost, operational and economical evaluation. There is the comparison between two fuel options: coal and biomass, in conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Liska Vaclav Provozovani kotlu spalujicich biomasu.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047434_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047434_oponent.pdfPosudek oponenta práce465,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047434_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce136,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4743

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.