Název: Současný stav vývoje v oblasti organické elektroniky
Další názvy: The current progress in the field of organic electronics
Autoři: Svoboda, Václav
Vedoucí práce/školitel: Pretl, Silvan
Oponent: Štulík, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4746
Klíčová slova: Organická elektronika;organická světlo emitující dioda;organický tranzistor;ohebný displej;organický fotovoltaický článek;polymer;nízkomolekulární materiál.
Klíčová slova v dalším jazyce: Organic electronics;organic light emitting diodes;organic transistors;flexible display;organic photovoltaic cell;polymer;small molecule.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na současný stav organické elektroniky. Popisuje základní organické materiály a polovodičové součástky z nich vyrobené. Dále se zaměřuje na současné uplatnění výrobků z organické elektroniky a jejich budoucí komerční uplatnění. Součástí je i zmapování největších evropských výrobců organické elektroniky a popis jejich produktů, které jsou k dostání na trhu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on the current state of organic electronics. It describes the basic organic materials and semiconductor components of which they are made. It focuses on the present application of organic electronic products and their future commercial application. It also maps the largest European manufacturers of organic electronics and describes their products, which are available on the market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Svoboda_Vaclav_Soucasny_svav_vyvoje_v_oblasti_oraganicke_elektrotechniky.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047440_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce393,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047440_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047440_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce157,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4746

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.