Title: Testování kvality bondovaných spojů
Other Titles: Wire bonding quality testing
Authors: Hanuš, Ladislav
Advisor: Hromadka, Karel
Referee: Štulík, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4750
Keywords: mikrodrátové bondování;drátek;testování kvality;test tahem;test střihem;háček;klín;kapilára;kulička
Keywords in different language: wirebonding;wire;quality testing;pull test;shear test;hook;wedge;capillary;ball
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na testování kvality bondovaných spojů, seznámení s problematikou testování a zhodnocení jednotlivých testů. První část se zabývá metodami bondování a základním rozdělením bondovacích nástrojů. Druhá část popisuje test tahem, střihem a některé další průmyslové standarty pro hodnocení kvality bondu. Třetí kapitola navrhuje možné testovací zařízení a porovnává zařízení dostupná na trhu.
Abstract in different language: Presented bachelor´s thesis is focused on testing of wire bond, familiarization with problems of testing and evaluation of individual tests. First part is aimed to explain methods of wire bonding and basic tools for bonding. Second part describes pull test, shear test and some other industrial standards for bond quality assessment. Third chapter designs possible test device and compares some devices available at market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ladislav_Hanus_2012.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
047444_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,1 kBAdobe PDFView/Open
047444_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,37 kBAdobe PDFView/Open
047444_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce140,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.