Název: Testování pájitelnosti pomocí Concoat MUST SYSTEM II
Další názvy: Testing of solderability by Coancoat MUST SYSTEM II
Autoři: Novotný, Jan
Vedoucí práce/školitel: Novák, Tomáš
Oponent: Wirth, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4751
Klíčová slova: Pájitelnost;pájení;smáčivost;tavidlo;experiment;smáčecí síla.
Klíčová slova v dalším jazyce: Solderability;soldering;wetting;flux;experiment;wetting force.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou pájitelnosti a jejího měření. V úvodních kapitolách jsou vysvětleny základní pojmy a popsány metody testování pájitelnosti. Dále pak popisuje metodiku návrhu experimentu a realizovaný experiment pro testování pájitelnosti na drátových vývodech za použití různých tavidel a materiálů. Test byl proveden metodou smáčecích vah, pomocí testeru pájitelnosti Concoat MUST SYSTEM II. V závěrečné kapitole jsou vyhodnoceny výsledky experimentu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with solderability and its measurement. The basic concepts and solderability testing methods are explained in the opening chapters. The following chapters describe the methodology and implementation an experiment to test the solderability of wired outlets. The test was performed by using the wetting balance method with tester Concoat MUST SYSTEM II using different materials and fluxes. Experiment results are evaluated in the final chapters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Novotny_Jan_Testovani_pajitelnosti_pomoci_Concoat_MUST_SYSTEM_II.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047445_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047445_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047445_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4751

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.