Název: Vyřazování jaderných elektráren z provozu
Další názvy: Decommissioning nuclear power plants
Autoři: Zeman, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Řáhová, Romana
Oponent: Paslavský, Bohumil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4754
Klíčová slova: jaderná elektrárna;jaderné palivo;radioaktivní odpad;jaderné zařízení;zářič;radionuklid;ionizující záření;palivový článek;úložiště
Klíčová slova v dalším jazyce: nuclear power plant;nuclear fuel;radioactive waste;nuclear facilities;radiation;radionuclide;ionizing radiation;fuel cell;storage
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na důvody tvorby rezerv na vyřazování jaderných elektráren z provozu . Legislativní rámec České Republiky pro vyřazování jaderných elektráren z provozu a rozdělení závazků souvisejících s touto činností. Zároveň se zabývá odhadem finančních nákladů na vyřazování jaderných elektráren z provozu, které zahrnuje i zpracování radioaktivního odpadu a jeho následné uložení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelors thesis is focused on the reasons for the creation of reserves for decommissioning nuclear power plants. The legislative framework of the Czech Republic for the decommissioning of nuclear power plants and the distribution of liabilities associated with this activity. It also deals with the estimated financial costs of decommissioning nuclear power plants, which includes the processing of radioactive waste and its subsequent storage.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Miroslav_Zeman.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeman_V.pdfPosudek vedoucího práce501,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeman_O.pdfPosudek oponenta práce626,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeman_OB.pdfPrůběh obhajoby práce483,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4754

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.