Název: Využití přílivu a odlivu moře k výrobě elektřiny
Další názvy: Sea Tide Utilization for Electricity Production
Autoři: Zdrahal, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hejtmánková, Pavla
Oponent: Majer, Viktor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4755
Klíčová slova: slapové jevy;příliv;odliv;přílivový proud;přílivová elektrárna;axiální turbína
Klíčová slova v dalším jazyce: tidal forces;high tide;ebb;tidal stream;tidal power station;axial turbine
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na využití přílivu a odlivu moře k výrobě elektřiny. Dále se zabývá příklady realizovaných děl jednotlivých přílivových elektráren a jejich výhodami či nevýhodami. V práci jsou také uvedeny plánované budoucí projekty.
Abstrakt v dalším jazyce: The present bachelor´s thesis is focused on the use of sea tides to generate electricity. It also deals with examples of the works of various tidal power stations and their advantages and disadvantages. In the thesis are also listed the planned future projects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JanZdrahal_E09B0212P_BP_Vyuziti prilivu a odlivu more k vyrobe elektriny.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zdrahal_V.pdfPosudek vedoucího práce618,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047450_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zdrahal_OB.pdfPrůběh obhajoby práce399,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4755

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.