Název: Využití vodních kol pro výrobu elektřiny
Další názvy: Using water-wheel for elektricity production
Autoři: Choleva, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Majer, Viktor
Oponent: Šantín, Vlastimil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4757
Klíčová slova: Vodní kolo;vodní motor;turbíny;Zuppinger;Zuppingerovo vodní kolo;Archimédův šroub;elektrárna Bystřice nad Úhlavou
Klíčová slova v dalším jazyce: Water wheel;water motor;turbines;Zuppinger;Zuppingers water wheel;Archimedes screw;power station Bystřice nad Úhlavou
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na využití vodních kol na výrobu elektrické energie v nízkospádových lokalitách. Cílem této práce je popsání jednotlivých typů kol a porovnat je z hlediska využití v energetice. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole zmiňuji historii vodních kol. V druhé kapitole jsou vypsány různé typy kol. Ve třetí kapitole popisuji nejmodernější vodní elektrárnu v České republice využívající vodní kolo. Ve čtvrté kapitole zmiňuji některé turbíny a porovnávám je s vodními koly. V Poslední kapitole diskutuji možnost nasazení pro nízkospádové lokality.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focus on use of water wheels to produce electricity in areas with low water head. The aim of this paper is to describe different types of water wheel and compare them in terms of energy use. The work is divided into five chapters. In the first chapter, I mention the history of water wheels. In the second section are listed various types of water wheel. The third chapter describes the most modern hydroelectric power station in the Czech Republic using a water wheel. In the fourth chapter, I mention some of the turbines and compare them with the water wheels. The last chapter discusses deployment options for Low Water Head locality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyuziti vodnich kol pro vyrobu elektrriny.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047452_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047452_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047452_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce153,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4757

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.